Kunnskapstest fiber grunnleggende

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) stiller som krav at autoriserte installatører skal kunne dokumentere kompetanse for den enkelte montør/tekniker som installerer, vedlikeholder og/eller drifter elektroniske kommunikasjonsnett. Lovverket gir bransjen i oppgave å definere hva rett kompetanse er. Kabel Norge har med utgangspunkt i Ekomloven samlet eksperter fra bransjen for å utvikle denne kunnskapstesten som på entydig måte kan bidra til å dokumentere kompetanse.

Målsettingen er å utvikle kunnskapstester som bransjen stiller seg bak, og som sikrer en forutsigbar måte for å dokumentere kompetanse. Dette vil forenkle og tydeliggjøre samarbeidet mellom operatør/oppdragsgiver og entreprenør med hensyn til hva som forventes av dokumenterbar kompetanse hos utførende montører/teknikere. Dette er ikke et kurs, kun en kompetanse-test.

INNHOLD
 • Kompetanseevaluering om grunnleggende fiberoptiske nettverk (FTTx).
 • Kunnskapstesten består av 40 spørsmål fra en database.
 • Testen består av avkrysningsoppgaver med fire alternativer pr. oppgave.
 • Kandidaten har 60 minutter på å besvare alle oppgavene.
 • Det gis en vurdering bestått/ikke bestått.
 • Det kreves 80% rett skår for å få vurderingen bestått.

Link til kunnskapstesten

Målgruppe

Alle montører og teknikere som skal bygge, drifte eller vedlikeholde fiberoptiske nettverk.

TilbyderSpråkVarighet
eKuben ASNorsk1 time

HFC grunnleggende

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) stiller som krav at autoriserte installatører skal kunne dokumentere kompetanse for den enkelte montør/tekniker som installerer, vedlikeholder og/eller drifter elektroniske kommunikasjonsnett. Lovverket gir bransjen i oppgave å definere hva rett kompetanse er. Kabel Norge med utgangspunkt i Ekomloven har samlet eksperter fra bransjen for å utvikle denne kunnskapstesten som på entydig måte kan bidra til å dokumentere kompetanse.
Målsettingen er å utvikle kunnskapstester som bransjen stiller seg bak, og som sikrer en forutsigbar måte for å dokumentere kompetanse. Dette vil forenkle og tydeliggjøre samarbeidet mellom operatør/oppdragsgiver og entreprenør med hensyn til hva som forventes av dokumenterbar kompetanse hos utførende montører/teknikere. Dette er ikke et kurs, kun en kompetansetest.

Innhold

 • Kompetanseevaluering om grunnleggende HFC (Hybrid Fibre Coaxial networks).
 • Kunnskapstesten består av 40 spørsmål fra en database.
 • Testen består av avkrysningsoppgaver med fire alternativer pr. oppgave.
 • Kandidaten har 60 minutter på å besvare alle oppgavene.
 • Det gis en vurdering bestått/ikke bestått .
 • Det kreves 80% rett skår for å få vurderingen bestått.

Link til kunnskapstesten

fiber i koblingsboks

Optisk fiber som transmisjonsmedium

Kablede bredbåndsnett har tradisjonelt vært definert av både typen signal som overføres og hvilken type kabel som overfører signalet. Eksempel på dette er tele/datanett som har benyttet TP kabel, mens kabel-TV nett har benyttet koaksial kabel. Fiberoptisk kabel har egenskaper som kan erstatte og forbedre tidligere kablingssystemer med metallisk kabel. Tilbyder av bredbåndstjenester velger i dag fiberoptisk kabel som bærer av sine tjenester.

(mer…)

Passive komponenter i fiberoptiske nettverk

Kablede bredbåndsnett har tradisjonelt vært definert av både typen signal som overføres og hvilken type kabel som overfører signalet. Eksempel på dette er tele/datanett som har benyttet TP kabel, mens kabel-TV nett har benyttet koaksial kabel. Fiberoptisk kabel har egenskaper som kan erstatte og forbedre tidligere kablingssystemer med metallisk kabel. Tilbyder av bredbåndstjenester velger i dag fiberoptisk kabel som bærer av sine tjenester. 

(mer…)