WIFI hjemmenett for teknikker og installatør

Kunder hos moderne bredbånds operatører bruker i stor utstrekning trådløs kommunikasjon for å spre signal/tjenester i hjemmet. WIFI er derfor en teknologi som leverandører av bredbåndstjenester må forholde seg til, om dette er kundens eget utstyr eller om det er utstyr som er levert av tilbyder av bredbåndstjenester.

(mer…)
fiber i koblingsboks

Optisk fiber som transmisjonsmedium

Kablede bredbåndsnett har tradisjonelt vært definert av både typen signal som overføres og hvilken type kabel som overfører signalet. Eksempel på dette er tele/datanett som har benyttet TP kabel, mens kabel-TV nett har benyttet koaksial kabel. Fiberoptisk kabel har egenskaper som kan erstatte og forbedre tidligere kablingssystemer med metallisk kabel. Tilbyder av bredbåndstjenester velger i dag fiberoptisk kabel som bærer av sine tjenester.

(mer…)

Passive komponenter i fiberoptiske nettverk

Kablede bredbåndsnett har tradisjonelt vært definert av både typen signal som overføres og hvilken type kabel som overfører signalet. Eksempel på dette er tele/datanett som har benyttet TP kabel, mens kabel-TV nett har benyttet koaksial kabel. Fiberoptisk kabel har egenskaper som kan erstatte og forbedre tidligere kablingssystemer med metallisk kabel. Tilbyder av bredbåndstjenester velger i dag fiberoptisk kabel som bærer av sine tjenester. 

(mer…)