I alle typer elektroniske kommunikasjonssystemer, benyttes dB-tall for å beskrive:

  • Signalstyrke
  • Signalkvalitet
  • Demping
  • Forsterkning

Dette innebærer at personer som utfører arbeid i felt eller planlegger elektroniske kommunikasjonsnettverk basert på radio eller kabel må forholde seg til dB-tall. alle som jobber i og med slike systemer, må ha en grunnleggende forståelse av hva dB-tall er og kunne utføre enkle beregninger med dB-tall. Kurset har som mål å gi deltaker en grunnleggende forklaring på hva et dB-tall er, og i hvilke sammenhenger dB tall benyttes. Kurset passer for alle som jobber med elektroniske kommunikasjonsnett basert på radio- og/eller optisk fiber- og/eller parkabel- og/eller koaksialkabel teknologi.

Ved gjennomført kurs vil du motta et kompetansebevis.

Kategorier: KabelKurs