Kablede bredbåndsnett har tradisjonelt vært definert av både typen signal som overføres og hvilken type kabel som overfører signalet. Eksempel på dette er tele/datanett som har benyttet TP kabel, mens kabel-TV nett har benyttet koaksial kabel. Fiberoptisk kabel har egenskaper som kan erstatte og forbedre tidligere kablingssystemer med metallisk kabel. Tilbyder av bredbåndstjenester velger i dag fiberoptisk kabel som bærer av sine tjenester.

Kursets kompetansemål

Kurset har som mål å gi montører og teknikere grunnleggende og praktisk forståelse av hvordan et fiberoptisk nett virker. Denne kurs modulen skal gi en grunnleggende kunnskap om

  • Oppbygning av optisk fiber 
  • Transmisjonsegenskaper i optisk fiber (tap, refleksjon, bølgelengder)
  • Utfordringer ved skjøting som skyldes avvik i optisk fiber
  • Systemer for fargekoder
  • Oppbygging av fiberkabler

Kursdeltaker skal etter gjennomført kurs ha en bedre forståelse av hvordan fiberoptiske systemer fungerer, og bli mer selvstendig i arbeidet med drift og feilsøking. Kurset gir en grunnleggende forståelse av optisk fiber som er transmisjonsmedium, som gir et godt utgangspunkt for videre utvikling og selvlæring.

Innholdet i kurset er dekkende for en del av Kabel Norges kompetansetest.

Fiberoptiske kabler
Kategorier: FiberKabelKurs