Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) stiller som krav at autoriserte installatører skal kunne dokumentere kompetanse for den enkelte montør/tekniker som installerer, vedlikeholder og/eller drifter elektroniske kommunikasjonsnett. Lovverket gir bransjen i oppgave å definere hva rett kompetanse er. Kabel Norge har med utgangspunkt i Ekomloven samlet eksperter fra bransjen for å utvikle denne kunnskapstesten som på entydig måte kan bidra til å dokumentere kompetanse.

Målsettingen er å utvikle kunnskapstester som bransjen stiller seg bak, og som sikrer en forutsigbar måte for å dokumentere kompetanse. Dette vil forenkle og tydeliggjøre samarbeidet mellom operatør/oppdragsgiver og entreprenør med hensyn til hva som forventes av dokumenterbar kompetanse hos utførende montører/teknikere. Dette er ikke et kurs, kun en kompetanse-test.

INNHOLD
  • Kompetanseevaluering om grunnleggende fiberoptiske nettverk (FTTx).
  • Kunnskapstesten består av 40 spørsmål fra en database.
  • Testen består av avkrysningsoppgaver med fire alternativer pr. oppgave.
  • Kandidaten har 60 minutter på å besvare alle oppgavene.
  • Det gis en vurdering bestått/ikke bestått.
  • Det kreves 80% rett skår for å få vurderingen bestått.

Link til kunnskapstesten

Målgruppe

Alle montører og teknikere som skal bygge, drifte eller vedlikeholde fiberoptiske nettverk.

TilbyderSpråkVarighet
eKuben ASNorsk1 time