Kablede bredbåndsnett har tradisjonelt vært definert av både typen signal som overføres og hvilken type kabel som overfører signalet. Eksempel på dette er tele/datanett som har benyttet TP kabel, mens kabel-TV nett har benyttet koaksial kabel. Fiberoptisk kabel har egenskaper som kan erstatte og forbedre tidligere kablingssystemer med metallisk kabel. Tilbyder av bredbåndstjenester velger i dag fiberoptisk kabel som bærer av sine tjenester. 

Denne modulen skal gi en oversikt på hvilke typer passive komponenter som finnes i fiberoptiske systemer. Kurset dekker følgende temaer:

  • Konnektorer/adaptere
  • Effektfordelere
  • Multiplekser/demultiplekser
  • Dempeledd
  • xWDM filtre
  • Add/drop filtre

Kursdeltaker skal etter gjennomført kurs bedre få en forståelsen av hvordan fiberoptiske systemer fungerer, og bli mer selvstendig i arbeidet med drift og feilsøking. Kurset gir innsikt i oppbygning, funksjonalitet og forståelsen av tekniske datablad for ovennevnte passive komponenter i et fiberoptisk nettverk. 

Kurset dekker en del av kabel Norge sin kompetansetest.

Kategorier: FiberKursNettverk