En del av Bransjeprogrammet for elektro-, automasjon-, fornybar og kraftindustrien på utdanning.no

Kurset er basert på Kabel Norges fagplaner for fiberkabler og komponenter. Dette er et grunnleggende fiberkurs for montører og teknikere, som jobber med, eller ønsker å jobbe med, bredbåndsinstallasjoner. 

Du lærer grunnleggende teori om fiberkabel, -komponenter, -nettverk, teoretisk info om skjøting av fiber, signaler og måleteknikk i fiberoptiske nett, samt dB beregninger. 

Hvordan foregår undervisningen?

Du går selv gjennom de fire kursmodulene på nett. Det er en fordel med PC. Om du er blant de heldige som kommer innunder denne ordningen, vil du motta innloggingsdetaljer via epost, og kan gå gjennom de fire kursmodulene på nett i løpet av ca. to måneder. Kursene kan avbrytes underveis, og du vil kunne fortsette der du forlot det.

Etter gjennomføring av de fire første modulene, vil det være en ettermiddag/kveld med nettbasert klasseromsundervisning på ca. 5 timer. Vi har tidligere lagt denne undervisningen fra kl. 16:00 til 21:00 på en hverdag.

Kunnskapstesten på slutten av kurset er en flervalgs-oppgave med 40 spørsmål. Testen tas på nett og du kan bruke hjelpemidler. Ved bestått kurs vil du motta kursbevis som dokumenter din kompetanse.

Kompetansen du får gjennom dette kurset er basert på Kabel Norges fagplan innen fiberoptikk, og du vil kunne benytte kursbevis som dokumentasjon ovenfor arbeidsgiver eller oppdragsgiver, der hvor dette er relevant.

Se påmeldingskjema nederst på denne siden.

Kurset består av følgende moduler

Modul: Optisk fiber som transmisjonsmedium

fiber i koblingsboks

Les mer om denne kursmodulen her

Modul: Passive komponenter i fiberoptiske nettverk

fiberkomponent

Les mer om denne kursmodulen her

Modul: Innføring i fiberoptiske nettverk

Les mer om denne kursmodulen her

Modul: dB-tall i elektroniske kommunikasjonssystemer

Les mer om denne kursmodulen her

Modul: Signaler og måleteknikk i fiberoptisk nett

Les mer om denne kursmodulen her

Avsluttende kunnskapstest:

Kabel Norge har en egen nettbasert kunnskapstest som regnes som avsluttende eksamen

Les mer om denne testen her

Les om kurset på utdanning.no

eKuben AS

Omfang
Fire nettbaserte kursmoduler, samt en kveld med klasseromsundervisning via nett og avsluttende kompetansetest fra Kabel Norge.

Estimert total gjennomføringstid på ca. 25 timer. Ta den tiden du trenger. «Klasserom» og avsluttende kompetanse-test vil komme ca. to mnd. etter påbegynt studie.

Undervisningsspråk
Norsk

Hva koster det?
Kurset er finansiert av Bransjeprogrammet til Kompetanse Norge. Det vil si at kurset vil være gratis for deg, om du er motivert og blant de heldige som får plass.
Se påmeldingsskjema nederst på denne siden.

Opptakskrav
Det er ingen spesielle opptakskrav til dette studiet, men du bør ha en grunnleggende forståelse for transmisjon av signaler og noe teknisk innsikt.

Målgruppe
Teknikere og montører som vil jobbe med fiber i bredbåndsnett.

Slik søker du
Du søker om opptak via påmeldingskjema på denne siden. 

Søknadsfrist
Vi tar imot løpende søknad til kurset til det er fulltegnet. Du vil få tilbakemelding via epost og SMS om status pr. gruppe, samt innloggingsinformasjon for å starte utdanningen

Prosjektleder og koordinator og for kurset:
Bjørn Larsen
bjorn@ekuben.no

Har du spørsmål om:
・søknad og opptak
・kostnader
・studiested og annen praktisk informasjon

Send e-post til Bjørn eller til bransjeprogrammet@ekuben.no


Noe for deg? Meld din interesse her!

For og- etternavn