En del av Bransjeprogrammet for elektro-, automasjon-, fornybar og kraftindustrien

Kurset er basert på Kabel Norges fagplaner for fiber kabler og komponenter. Dette er et grunnleggende fiberkurs for montører og teknikere, som jobber med, eller ønsker å jobbe med, bredbånds-installasjoner. Les mer om Bransjeprogrammet her.

Modul 1: dB-tall i elektroniske kommunikasjonssystemer

I alle typer elektroniske kommunikasjonssystemer, benyttes dB-tall for å beskrive:

 • Signalstyrke
 • Signalkvalitet
 • Demping 
 • Forsterkning 

Dette innebærer at personer som utfører arbeid i felt, eller planlegger elektroniske kommunikasjonsnettverk basert på radio eller kabel må, forholde seg til dB-tall. Alle som jobber i og med slike systemer, må ha en grunnleggende forståelse av hva dB-tall er, og kunne utføre enkle beregninger med dB-tall. Kurset har som mål å gi deltaker en grunnleggende forklaring på hva et dB-tall er, og i hvilke sammenhenger dB- tall benyttes. Kurset passer for alle som jobber med elektroniske kommunikasjonsnett basert på radio-, optisk fiber-, parkabel-, og koaksialkabel-teknologi.   

Kursmodulen dekker deler av Kabel Norge sin kompetansetest innen samme fagfelt.

Modul 2: Optisk fiber som transmisjonsmedium

Kablede bredbåndsnett har tradisjonelt vært definert av både typen signal som overføres og hvilken type kabel som overfører signalet. Eksempel på dette er tele/datanett som har benyttet TP (Twisted Pair) kabel, mens kabel-TV nett har benyttet koaksialkabel. Fiberoptisk kabel har egenskaper som kan erstatte og forbedre tidligere kablingssystemer med metallisk kabel. Tilbyder av bredbåndstjenester velger i dag fiberoptisk kabel som bærer av sine tjenester.

Kurset har som mål å gi montører og teknikere grunnleggende og praktisk forståelse av hvordan et fiberoptisk nett virker. Denne kursmodulen gir grunnleggende kunnskap om:

 • Oppbygning av optisk fiber 
 • Transmisjons-egenskaper i optisk fiber (tap, refleksjon, bølgelengder)
 • Utfordringer ved skjøting som skyldes avvik i optisk fiber
 • Systemer for fargekoder
 • Fysisk oppbygning av fiberkabler

Kursdeltaker vil etter gjennomført kurs å ha en bedre forståelse av hvordan fiberoptiske systemer fungerer, og bli mer selvstendig i arbeidet med drift og feilsøking. Kurset gir en grunnleggende forståelse av optisk fiber som transmisjonsmedium, og gir et godt utgangspunkt for videre utvikling og selvlæring.

Kursmodulen dekker deler av Kabel Norge sin kunnskapstest innen samme fagfelt.

Modul 3: Passive komponenter i fiberoptiske nettverk

Kablede bredbåndsnett har tradisjonelt vært definert av både typen signal som overføres og hvilken type kabel som overfører signalet. Eksempel på dette er tele/datanett som har benyttet TP (Twisted Pair) kabel, mens kabel-TV nett har benyttet koaksialkabel. Fiberoptisk kabel har egenskaper som kan erstatte og forbedre tidligere kablingssystemer med metallisk kabel. Tilbyder av bredbåndstjenester velger i dag fiberoptisk kabel som bærer av sine tjenester.

Denne modulen skal gi en oversikt over hvilke typer passive komponenter som inngår i fiberoptiske systemer. Kurset dekker følgende temaer:

 • Konnektorer/adaptere
 • Effektfordelere
 • Multiplekser/demultiplekser
 • Dempeledd
 • xWDM filtre
 • Add/drop filtre

Kursdeltaker vil etter gjennomført kurs ha en bedre forståelse av hvordan fiberoptiske systemer fungerer, og bli mer selvstendig i arbeidet med drift og feilsøking. Kurset gir innsikt i oppbygning, funksjonalitet og forståelsen av tekniske datablad for ovennevnte passive komponenter i et fiberoptisk nettverk. 

Kursmodulen dekker deler av Kabel Norge sin kunnskapstest innen samme fagfelt.

Modul 4: Innføring i fiberoptiske nettverk

Kurset fokuserer først på generell fiberoptisk overføring av informasjon og så på tre spesielle aksess-nett typer. 
Det første er fiberdelen i HFC-nettverk (Hybrid Fiber Coax). I utgangspunktet analoge radiosignaler på coax og hvordan disse kan direkte-konverteres til lys og tilbake til et elektrisk signal.

Det andre er G-PON (Gigabit Passive Optical Network) hvor grupper av 32 eller 64 abonnenter deler en gitt optisk båndbredde.

Det tredje er PtP (Point to Point) nett hvor hver abonnent har sin individuelle fiber fra sentralen og helt frem til hjemmet.I siste del omtales komponentene i disse nett-typene, og hvordan de er strukturert.

Kursmodulen dekker deler av Kabel Norge sin kunnskapstest innen samme fagfelt.

Modul 5: Signaler og måleteknikk i fiberoptisk nett

(Gjennomføres i digitalt klasserom)

Kurset fokuserer først på å gi en innføring i hva signaler som overføres på et optisk system er og hvordan analog og digital informasjon (data, bilde, lyd) overføres i optiske fibrene.

Videre vil også xDWM diskuteres for å gi en forklaring på hvordan man utnytter den store kapasiteten som finnes i en optisk fiber ved å overføre signaler fra flere kilder samtidig i samme optiske fiber.

Kurset vil også dekke måleteknikk i teori, samt forskjeller i funksjonalitet og hvilke instrumenttyper som egner seg til forskjellige målinger. Vi vil også dekke måleresultater og tolkning av disse.

Dette er et tema som det skal gis en enkel innføring i, hvor det skal diskuteres noen enkle målinger som det vil være naturlig for teknikere og montører å utføre i felt.

Kursmodulen dekker deler av Kabel Norge sin kunnskapstest innen samme fagfelt.

Avsluttende kunnskapstest

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) stiller som krav at autoriserte installatører skal kunne dokumentere kompetanse for den enkelte montør/tekniker som installerer, vedlikeholder og/eller drifter elektroniske kommunikasjonsnett. 

Lovverket gir bransjen i oppgave å definere hva rett kompetanse er. Kabel Norge med utgangspunkt i Ekomloven har samlet eksperter fra bransjen for å utvikle denne kunnskapstesten som på entydig måte kan bidra til å dokumentere kompetanse. 

Målsettingen er å utvikle kunnskapstester som bransjen stiller seg bak, og som sikrer en forutsigbar måte for å dokumentere kompetanse. Dette vil forenkle og tydeliggjøre samarbeidet mellom operatør/oppdragsgiver og entreprenør med hensyn til hva som forventes av dokumenterbar kompetanse hos utførende montører/teknikere. 

Tilbake til hovedsiden

Til påmeldingsskjema