En del av Bransjeprogrammet for elektro-, automasjon-, fornybar og kraftindustrien

Kurset er basert på Kabel Norges fagplaner for fiber kabler og komponenter. Dette er et grunnleggende fiberkurs for montører og teknikere, som jobber med, eller ønsker å jobbe med, bredbånds-installasjoner. Les mer om Bransjeprogrammet her.

Modul 1: dB-tall i elektroniske kommunikasjonssystemer

Modul 1: dB-tall i elektroniske kommunikasjonssystemer

I alle typer elektroniske kommunikasjonssystemer, benyttes dB-tall for å beskrive:

 • Signalstyrke
 • Signalkvalitet
 • Demping 
 • Forsterkning 

Dette innebærer at personer som utfører arbeid i felt, eller planlegger elektroniske kommunikasjonsnettverk basert på radio eller kabel må, forholde seg til dB-tall. Alle som jobber i og med slike systemer, må ha en grunnleggende forståelse av hva dB-tall er, og kunne utføre enkle beregninger med dB-tall. Kurset har som mål å gi deltaker en grunnleggende forklaring på hva et dB-tall er, og i hvilke sammenhenger dB- tall benyttes. Kurset passer for alle som jobber med elektroniske kommunikasjonsnett basert på radio-, optisk fiber-, parkabel-, og koaksialkabel-teknologi.   

Kursmodulen dekker deler av Kabel Norge sin kunnskapstest innen samme fagfelt.

Modul 2: Optisk fiber som transmisjonsmedium

Kablede bredbåndsnett har tradisjonelt vært definert av både typen signal som overføres og hvilken type kabel som overfører signalet. Eksempel på dette er tele/datanett som har benyttet TP (Twisted Pair) kabel, mens kabel-TV nett har benyttet koaksialkabel. Fiberoptisk kabel har egenskaper som kan erstatte og forbedre tidligere kablingssystemer med metallisk kabel. Tilbyder av bredbåndstjenester velger i dag fiberoptisk kabel som bærer av sine tjenester.

Kurset har som mål å gi montører og teknikere grunnleggende og praktisk forståelse av hvordan et fiberoptisk nett virker. Denne kursmodulen gir grunnleggende kunnskap om:

 • Oppbygning av optisk fiber 
 • Transmisjons-egenskaper i optisk fiber (tap, refleksjon, bølgelengder)
 • Utfordringer ved skjøting som skyldes avvik i optisk fiber
 • Systemer for fargekoder
 • Fysisk oppbygning av fiberkabler

Kursdeltaker vil etter gjennomført kurs å ha en bedre forståelse av hvordan fiberoptiske systemer fungerer, og bli mer selvstendig i arbeidet med drift og feilsøking. Kurset gir en grunnleggende forståelse av optisk fiber som transmisjonsmedium, og gir et godt utgangspunkt for videre utvikling og selvlæring.

Kursmodulen dekker deler av Kabel Norge sin kunnskapstest innen samme fagfelt.

Modul 3: Passive komponenter i fiberoptiske nettverk

Kablede bredbåndsnett har tradisjonelt vært definert av både typen signal som overføres og hvilken type kabel som overfører signalet. Eksempel på dette er tele/datanett som har benyttet TP (Twisted Pair) kabel, mens kabel-TV nett har benyttet koaksialkabel. Fiberoptisk kabel har egenskaper som kan erstatte og forbedre tidligere kablingssystemer med metallisk kabel. Tilbyder av bredbåndstjenester velger i dag fiberoptisk kabel som bærer av sine tjenester.

Denne modulen skal gi en oversikt over hvilke typer passive komponenter som inngår i fiberoptiske systemer. Kurset dekker følgende temaer:

 • Konnektorer/adaptere
 • Effektfordelere
 • Multiplekser/demultiplekser
 • Dempeledd
 • xWDM filtre
 • Add/drop filtre

Kursdeltaker vil etter gjennomført kurs ha en bedre forståelse av hvordan fiberoptiske systemer fungerer, og bli mer selvstendig i arbeidet med drift og feilsøking. Kurset gir innsikt i oppbygning, funksjonalitet og forståelsen av tekniske datablad for ovennevnte passive komponenter i et fiberoptisk nettverk. 

Kursmodulen dekker deler av Kabel Norge sin kunnskapstest innen samme fagfelt.

Tilbake til hovedsiden

Til påmeldingsskjema