WIFI hjemmenett for teknikker og installatør

Kunder hos moderne bredbånds operatører bruker i stor utstrekning trådløs kommunikasjon for å spre signal/tjenester i hjemmet. WIFI er derfor en teknologi som leverandører av bredbåndstjenester må forholde seg til, om dette er kundens eget utstyr eller om det er utstyr som er levert av tilbyder av bredbåndstjenester.

(mer…)